Online opleiden

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in de basis graag nieuwe dingen leren, maar 'het leren' moet concurreren met vele andere activiteiten in ons dagelijks leven. Wanneer het leren zowel gemakkelijk, als ook aantrekkelijk en afwisselend wordt gemaakt, met daarbij aandacht voor een grote dosis autonomie voor de medewerker (zelf bepalen waar, wanneer en hoe je leert), dan vergroot dit sterk de kans op succes.
 

Het zogenaamde blended leren (de combinatie van klassieke leermethoden met digitale techniek) verenigt al deze elementen voor de medewerker: het is afwisselend, het is nieuw, het is in te passen in de eigen tijd en op zelf te kiezen momenten en je kunt het samen doen met een maatje of een team, wat niet alleen plezierig is, maar ook het enorme potentieel aan reeds aanwezige kennis bij individuen aanboort.

Ook voor de organisatie kan het werken met online leertrajecten grote voordelen betekenen; behalve voordelen in de besparing op (reis)tijd en studeren in eigen tijd, geldt er een schaalvoordeel: grote groepen medewerkers kunnen eenvoudig en voordelig aanhaken op een bestaand basisontwerp. Daarnaast geeft een online leeromgeving inzicht in cijfers en resultaten. 

 

Wil je als organisatie een bestaande training online maken of denk je erover een geheel nieuwe online training te ontwikkelen, schakel dan de hulp in van een ervaren online trainer en ontwikkelaar om niet voor verrassingen te komen staan.

Advies en ontwerp online training
Ontwerp en ontwikkeling Wanneer je als organisatie hebt besloten om online trainingen te ontwikkelen of wanneer je een bestaande training in een online jasje wilt gieten, dan is het verstandig om je goed te realiseren dat er voor online leren en faciliteren van medewerkers andere regels gelden dan voor het reguliere leren. Met dat uitgangspunt in gedachten, krijg je te maken met een geheel nieuw trainingsontwerp, waarin het geleerde op een andere manier wordt overgebracht op de deelnemer. Wanneer je de leerdoelen centraal stelt in je ontwikkeling, kun je stap voor stap toewerken naar een trainingsontwerp wat niet alleen aantrekkelijk en afwisselend is voor de deelnemer, maar wat je als organisatie ook in staat stelt om (delen van) de training te hergebruiken voor andere trainingen binnen het aanbod. Zo kan een eenmaal ontwikkelde content meerdere doelen dienen. 

 

Als basis voor het online leren binnen een organisatie wordt meestal een online leeromgeving neergezet van waaruit alle andere activiteiten plaatsvinden. Deze online leeromgeving zorgt voor overzicht en integratie van verschillende onderdelen. De online leeromgeving kan gezien worden als een platform waarin zowel inhoudelijk wordt geleerd (met behulp van theorie, films, presentaties en vragen of opdrachten), maar waarin ook (zelf)assessments, evaluaties of 360 °feedback kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt de online leeromgeving ervoor dat afspraken voor gesprekken, intervisie of groepsopdrachten plaatsvinden door het aanmaken van een link voor bv een webinar of een virtual classroom en het toevoegen van een agenda-overzicht. Tenslotte kunnen (willekeurige) groepen, teams of tweetallen van elkaar leren met behulp van het sociale platform. Iedere medewerker wordt uitgedaagd zijn of haar ervaringen te delen met de ander en feedback te geven op ingebrachte casussen. Het leren van elkaar voegt een enorm potentieel aan kennis en ervaring toe op de ‘vaste’ content van de leeromgeving.

 

Daarnaast kan het ontwikkelen van een virtual classroom of een webinar een aantrekkelijke optie zijn. Zowel een webinar als een virtual classroom vinden plaats in een virtuele omgeving, waarbij groepen samen komen door in te loggen op een internetpagina. Een webinar is geschikt voor grotere groepen deelnemers en doorgaans is de interactie wat minder. Een virtual classroom daarentegen is geschikt voor kleinere groepen en hierbij is de interactie tussen de deelnemers groot. De mogelijkheden tot uitwisseling en kennisopname zijn bij een virtual classroom minstens zo groot als bij een reguliere klassikale bijeenkomst.

 

Ik ondersteun organisaties en trainers bij het ontwerpen en ontwikkelen van online leeromgevingen, webinars en virtual classrooms. Dat betekent dat ik een beoogde (of bestaande) training doorneem met de opdrachtgever en deze zodanig ontwerp (of bewerk) dat deze geschikt is om online te worden uitgevoerd.

 

Implementatie en uitvoering online training
Uitvoering en evaluatieWanneer een online leeromgeving eenmaal is ontworpen en ontwikkeld, dan komt het aan op een goede uitvoering. Naarmate het aantal medewerkers wat gebruik gaat maken van de online leeromgeving, groter is, wordt het belang van de inzet van (interne) begeleiders of managers ook groter. Het welslagen van een online leertraject wordt immers niet alleen bepaald door de inhoud, maar vooral door de juiste begeleiding, aanmoediging en bewaking van het proces.

 

Mijn rol in de uitvoering van een online trainingsomgeving is sterk afhankelijk van de grootte van het project en kan variëren van het aanmelden en begeleiden van deelnemers in de online leeromgeving tot het trainen van medewerkers in de 'virtual classroom' of webinar. Ook vraagt het online trainen op zich, andere didactische vaardigheden van de trainer zelf en dient hij de technische omgeving waarin de training wordt gegeven natuurlijk ook goed te beheersen.  

Ook wanneer er met 'eigen' trainers wordt gewerkt, kan ik deze interne trainer als moderator (of co-trainer) technisch ondersteunen in de classroom zodat de hoofdtrainer zich op het inhoudelijke gedeelte van de training kan concentreren. De moderator draait tijdens de training aan de knoppen en ondersteunt de (beginnende) online trainer met activiteiten als zogenaamde co-trainer.

 

Na afronding van het leertraject, is een uitgebreide evaluatie van het geleerde onontbeerlijk; wat ging er goed en wat kan verbeterd worden? Deze opbrengst aan evaluatiegegevens dienen weer als input voor het verbeteren van de online leeromgeving en/of de verschillende onderdelen die zijn ingezet.

 

Als adviseur, ontwikkelaar, trainer en moderator kan ik organisaties ondersteunen in elke fase van het traject op weg naar een succesvolle online lerende organisatie!

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign